Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

Vizyonumuz;

Yönetişim (katılımcı yönetim) anlayışı ile Odanın ve üyelerinin kurumsal yapısını sürekli iyileştirmek, ilçenin sosyal ve ekonomik hayatını canlandırarak toplumsal memnuniyeti artırmak.

Misyonumuz

5174 Sayılı TOBB Kanununun verdiği yetkiler ışığında;

 1. Üyelerinin ve ticari faaliyette bulunan tüm kuruluşların ihtiyaçlarını doğru algılar, bu ihtiyaçların karşılanmasında planlayıcı ve uygulayıcı olarak aktif rol alır.
 2. Üyelerine dış ticaret konusunda destek olur.
 3. Yerel kurumlarla ortak hareket platformu oluşturur.
 4. Üyelerin yasal gelişmeler hakkında bilgilendirilmesini sağlar.
 5. Üyelerin haklarını ve çıkarlarını koruyarak üyeler arasındaki ticaretin gelişmesini sağlar. 

Üye ve personel memnuniyetini ve gelişimini artırarak hizmet kalitesini sürekli iyileştirir.

Temel değerlerimiz;

 • Ulaşılabilirlik
 • Vakıflık
 • Yaratıcılık
 • Önderlik
 • Kişisel Verilerde Gizlilik
 • Güncellik
 • Girişimcilik
 • Katılımcılık
 • Güvenilirlik
 • Hesap Verebilirlik
 • Şeffalık
 • İnovasyon

Etik değerlerimiz;

 • Yalın
 • İyi niyetli
 • Güler yüzlü
 • Pozitif
 • Adil
 • Dürüst
 • Tarafsız
 • Saygın ve saygılı
 • İnsan haklarına saygılı
 • Azimli
 • Demokrat
 • Güvenilir
 • Kanunlara Uyan
 • Çalışkan
 • Etkili
 • Önyargısız
 • Samimi
 • Sorumluluk Sahibi
 • Nitelikli
 • Çevreye duyarlı