Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Üyelerinin memnuniyeti ve gelişimini arttırmak,

Çalışanların mutluluğu ve kalifikasyonunu arttırmak,

Oda bünyesinde gerçekleştirilen tüm işlerin hızlı ve hatasız olmasını sağlamak,

Teknolojik gelişmeleri takip ederek sisteme dahil etmek,

İş Sağlığı ve Güvenliği konularında faaliyetler gerçekleştirmek,

Çevreyi korumak ve bu bilinci yaygınlaştırmak,

Bölgede sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek üye dışı olan yurttaşlara hizmet verebilmek.

Hizmetlerimizi ve yönetim sistemlerimizi sürekli geliştirmek ve uygulanabilir şartları yerine getirebilme taahhüdümüz

Kalite Politikamızın temelini oluşturmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Yapılan işin niteliğine uygun olan aday personeli belirlediği ve karar verdiği seçme & değerlendirme süzgecinden geçirerek işe almak, tüm bölümlerde oryantasyonunu sağlamak, iş ve kişisel gelişimini sağlayıcı periyodik eğitimlere dahil etmek, adaletli bir yöntem uygulayarak performanslarını değerlendirmek ve mutlu bir çalışan profili yaratarak personel devir hızını azaltmak politikamızın esaslarını oluşturmaktadır.

MALİ POLİTİKAMIZ

5174 sayılı kanun gereklerine uygun olarak;

Oda gelirlerini zamanında ve eksiksiz olarak tahsil ederek, tüm harcamaları onaylanmış yasal bütçeye uygun olarak gerçekleştirmek,

Odanın yatırımlarını en ideal şekilde değerlendirmek,

Mali açıdan risk teşkil edecek olan hususları belirleyip ve periyodik olarak gözden geçirip önleyici faaliyetler planlamak,

Odanın mali gücünü sürekli olarak iyileştirmek,

Politikamızın esaslarını oluşturmaktadır.

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ

Üyelerin sorunlarını ilgili kanunun verdiği yetkilere dayanarak çözmek, 

Üyelerin ilçe, şehir ve ülke erklerinden olan talepleri konusunda lobicilik yaparak seslerinin duyurulmasını sağlamak, 

Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek giderilmesini sağlamak, 

Üyelere güler yüzlü ve kaliteli hizmet verebilmek, 

Üyelerin yurt içi ve yurt dışı yatırımlar yapmalarını teşvik etmek ve bunların kurumlarla ilişkilerini sağlamak,

Üyelerinin dış ticaret konusundaki eksikliklerini tespit etmek ve destek olmak, 

Üyelerin proje yapabilme yeteneğini geliştirmek ve Mutlu Üye kazanımını sürekli arttırmak, 

Politikamızın esaslarını oluşturmaktadır.

HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKAMIZ

Üyelerin menfaatine yönelik ve odayı tanıtıcı yönde her türlü doğru ve tarafsız haberi en etkin iletişim araçlarını kullanarak yayınlamak

Üyelerin iletişim konusunda tercih ettikleri yöntemleri tespit ederek haberleşmeyi bu yöntemlere uygun şekilde gerçekleştirmek

Oda ile ilgili çıkan tüm haberleri takip etmek ve gerekli durumlarda ilgili kurumlara bilgilendirmeler yapmak

Politikamızın esaslarını oluşturmaktadır.

BİLGİ İŞLEM POLİTİKAMIZ

Yapılan işe ve teknolojiye uyumlu donanım ve yazılım altyapısını sürekli güncelleyerek üyelere hızlı ve hatasız şekilde hizmet vermek,

Bilgi güvenilirliğini ve bunun sürekliliğini sağlamak

Dijital arşivleme sistemini kurarak geriye doğru izlenebilirliği sağlamak

Web sayfasını kullanıcı dostu haline getirerek ve sürekli güncelleyerek ilçe genelinde her kesimin faydalanabileceği bir veri tabanı oluşmasını sağlamak

Politikamızın esaslarını oluşturmaktadır.

ŞİKAYET POLİTİKAMIZ

5174 Sayılı Kanun Çerçevesinde;   

Odamızla iletişim halinde olan gerçek ve tüzel kişilerin şikayetlerini,

objektif, şeffaf ve çözüm odaklı bir şekilde yöneticilerimizle değerlendirip mali boyutları da göz önünde bulundurularak çözümlemek, çözüm aşamasında her hangi bir mali bedel talep etmemek ve tüm süreçlerin şikayet sahipleri tarafından da izlenebilir hale getirilerek çözüm sonu memnuniyetlerini ölçümlemek