Gerçek Kişi (Şahıs) Yeni Kayıt

Gerçek Kişi (Şahıs) Yeni Kayıt

 

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

2) Ticaret Sicili Müdürlüğü veya Noter huzurunda tasdikli Ticaret unvanı altında İmza Beyannamesi

3) fotoğraf  (2 adet)

4) Vergi levhası fotokopisi, Şubeler için vergi dairesinden alınan sicil özeti (mükellefiyet yazısı)

5) Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi 

6) Mersis Sisteminden alınan çıktının asıl imzalı sureti.

NOT:

 Gerçek kişi yabancı uyruklu ise:

-Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) veya  adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

- Fotoğrafı (2 adet)

 
NOT: 
https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.