Limited Şirket Şube Kapanış

Limited Şirket Şube Kapanış

 

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe (sicil)

2) Dilekce (oda)

Noter onaylı  Genel Kurulu Toplantı Tutanağı (1 asıl - 1 fotokopi)

3) Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)

 
NOT: 
https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.