Ana Sözleşme Tadili

Ana Sözleşme Tadili

 

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Ana sözleşme Tadil Metni ( 1 adet asıl )          

3) Ana sözleşme tadiline ait bakanlık izin yazısı ( 1 adet asıl)

4) Genel kurul toplantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 asıl )

5) Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 adet asıl)

6) Bakanlık temsilcisi atama yazısı ( 1 adet asıl)

7) Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış gündem kararı (1 adet asıl)

8) Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise yönetim kurulu görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair yönetim kurulu kararı- Örnek karar ekli (1 adet asıl -1 adet fotokopi)

9) Yönetim Kuruluna seçilen üyelerinin unvan altında noterce düzenlenmiş İmza beyannameleri (1 adet asıl)


NOT: 
https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.