Sigortacılık

Bilindiği üzere 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince “ Sigorta Acenteliği yapmak isteyenlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince tutulan Levhaya yazılı olması gerekmektedir.” Levha kaydı bulunmayan gerçek yada tüzel kişiler sigorta acenteliği faaliyetinde bulunamamaktadırlar.

 

Bu kapsamda, sigorta acenteliği faaliyetinde bulunmak isteyen gerçek yada tüzel kişilerin mevzuatta belirtilen şartları taşımak şartı ile gerekli evrakları tamamlayarak bağlı bulundukları Odaya Uygunluk Belgesi başvurusunda bulunması ve Levhaya kayıt olması gerekmektedir.

 

Odamız bu çerçevede faaliyet alanı içerisinde tesis edilen sigorta acentelerinin uygunluk belgesi başvurularını almak ve levha kayıt işlemlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiştir.

 

Söz konusu başvuru için gerekli evrakların tamamlanmasından sonra, başvuru sahibinin www.sigorta.org.tr adresinde TOBB-AEKS ön başvuru ekranından ön başvuru işlemini tamamladıktan sonra Odamıza evrakları ile müracaat etmesi gerekmektedir.