Tarihlerle KTO

Uzun yıllar, Körfez ilçemizde üyelerinin sorunlarına çözüm üretmeye, her koşulda onların yanında olmaya çalışan Odamızın kuruluş tarihçesi şöyledir

14.11.1996

Körfez ilçede, esnaf ve tacirlerin yanında olacak bir Odanın kurulması gerektiği düşüncesi ile hareket ederek diğer üyelerle birlikte 14.11.1996 tarihinde Kocaeli Valiliği’ ne başvurumuzu yaptık. İlk başvurumuzda red cevabı aldık ve bu cevap tarafımıza geç tebliğ edildi. Bu nedenle, Ankara 8. İdare Mahkemesi’ ne müracaat ettik.

23.12.1998

Bakanlığın tasarrufunun yanlış olduğuna karar vererek, Körfez ilçemizde Ticaret Odamızın kurulmasına karar vermiş ve Bakanlıkta mahkemenin verdiği kararı uygulamaya koyuldu.

15.04.1999

Kuruluş onaylanmıştır. Müteşebbis kurul 635 üyeden, 17 meslek grubu oluşturarak seçimleri yapmış ve 90 günlük süre içinde odamız resmen kurulmuştur.

Odamızın kuruluşuyla birlikte, ilçemiz ile ilgili sosyal ve ekonomik konularda fikir üreten, üyelerinin sorunlarını paylaşan ve çözüm için ilgili mercilere iletişim halinde olan, üyelerimizin menfaatlerini güçlü bir şekilde savunan ve ortaya koyduğu sorunların takipçisi olan bir “Ticaret Odası” kazanmıştır.

Körfez’in ve bölgenin ticari yapısının ülke ekonomisine daha fazla katkı yaratır yönde biçimlenmesi, üyelerinin mesleki faaliyetlerini uygun koşullarda yürütebilmeleri ve karşılaştıkları sorunların çözümlenebilmesi amacıyla kurulan Körfez Ticaret Odası bugün ülkemizin en önde gelen meslek kuruluşları arasında bulunmaktadır.

2003

Kaymakamlık yanında bulunan yeni binamıza geçtik

Odamızın kuruluşuyla birlikte, ilçemiz ile ilgili sosyal ve ekonomik konularda fikir üreten, üyelerinin sorunlarını paylaşan ve çözüm için ilgili mercilere iletişim halinde olan, üyelerimizin menfaatlerini güçlü bir şekilde savunan ve ortaya koyduğu sorunların takipçisi olan bir “Ticaret Odası” kazanmıştır.

Körfez’in ve bölgenin ticari yapısının ülke ekonomisine daha fazla katkı yaratır yönde biçimlenmesi, üyelerinin mesleki faaliyetlerini uygun koşullarda yürütebilmeleri ve karşılaştıkları sorunların çözümlenebilmesi amacıyla kurulan Körfez Ticaret Odası bugün ülkemizin en önde gelen meslek kuruluşları arasında bulunmaktadır.