Limited Şirket Tasfiye Sonu Kapanış

Limited Şirket Tasfiye Sonu Kapanış

 

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 104- Madde 86/2):

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe (Sicil-Tasfiye memuru tarafından imzalanmalı)

2) Dilekce (Oda-Tasfiye memuru tarafından imzalanmalı)

3) Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

4) Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)

5) Genel kurul tarafından onaylanmış son ve kesin bilanço (Tasfiye Memuru bilançonun  altına  "Şirketin borcu, alacağı ve devam eden davası  yoktur" ibaresini yazarak imzalayacak, Tasfiye memurunca imzalanan ve genel kurula sunulan bilançoyu genel kurul adına toplantı başkanı imzalayacak)

 

NOT-1: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden 6 ayı tamamladıktan sonra fesih kararı alınabilir.


NOT: 
https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.