Limited Şirket Tasfiye Sonu Kapanış

Limited Şirket Tasfiye Sonu Kapanış

 

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 104- Madde 86/2):

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe (Sicil-Tasfiye memuru tarafından imzalanmalı)

2) Dilekce (Oda-Tasfiye memuru tarafından imzalanmalı)

3) Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

4) Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)

5) Genel kurul tarafından onaylanmış son ve kesin bilanço (1 adet asıl)

6) Tasfiye sonu mal beyanı (1 adet asıl)

 

NOT-1: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden 6 ayı tamamladıktan sonra fesih kararı alınabilir.


NOT: 
https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.