Anonim Şirket Tasfiye Sonu Kapanış

Anonim Şirket Tasfiye Sonu Kapanış

 

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 88):

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe ( Sicil)

2) Dilekce ( Oda)

3) Noter tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 asıl - 1 fotokopi)

4) Hazır Bulunanlar Listesi (1 asıl – 1 fotokopi)

5) Noter tasdikli Yönetim Kurulu Gündem Kararı ( 1 fotokopi)

6) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) (1 asıl)

6) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri.

7) Genel Kurul tarafından onaylanmış son ve kesin bilançosu (1 adet asıl) 

8) Tasfiye sonu mal beyanı (1 adet asıl)

NOT-1: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden 6 ayı tamamladıktan sonra fesih kararı alınabilir.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.