Gerçek Kişi (Şahıs) Merkez Nakli

Gerçek Kişi (Şahıs) Merkez Nakli

 

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Şirketin kayıtlı olduğu Eski merkezdeki Sicil Müdürlüğünden alınacak sicil özeti (1 adet ası) (TSY Madde 111)

2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

3) Fotoğraf  (2 adet)

4) Vergi levhası fotokopisi

5) Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi (Odaya kayıt için)


NOT: 
https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.