KOSGEB Danışmanlık

KOSGEB DANIŞMANLIK HİZMETİ

Körfez Ticaret Odası Danışmanlık Hizmetlerimiz kapsamında mevcut işletme sahipleri ve yeni iş kurmak isteyen girişimcilere yönelik KOSGEB Danışmanlık hizmetimizi belli aralıklar ile gerçekleştiriyor üyelerimize ve yeni girişimcilerimize bu kapsamda yol gösterici bir kurum olmayı hedefliyoruz.

Amacımız;

    • Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması

    • KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,

    • KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

    • KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,

amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.