Limited Şirket Sigorta Acenteliği

Limited Şirket Sigorta Acenteliği

 

SİGORTA ACENTELİĞİ

1) Dilekçe

2) Noter onaylı acentelik vekâletnamesi (1 asıl),

 

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

1) Dilekçe

2) Noter onaylı acentelik sözleşmesi fesihnamesi (1 asıl ) 

 


NOT: 
https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.