Limited Şirket Merkez Nakli

Limited Şirket Merkez Nakli

 

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Sicil Yönetmeliğinin 111.md.ne göre alınan belge

2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

3) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

4) Tüm ortakların 2 şer adet fotoğrafları

5) Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 1 asıl - 1 fotokopi) 

6) Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.