Limited Şirket Adres Değişikliği

Limited Şirket Adres Değişikliği

  

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 1 adet asıl)

3) Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)

 

Not: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin GÜNCEL ADRESİNİ gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır.

 


NOT: 
https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.