Genel Hizmetler

BELGE HİZMETLERİ :

FAALİYET BELGESİ :Üyelerimizin hangi iş konusunda faaliyet gösterdiğine dair açıklayıcı bilgilerin yer aldığı belgedir.

 

İMZA SİRKÜLERİ : Şahıs ve şirket yetkililerinin imzalarının Odamızdaki mevcut dosyalarındaki örnekleriyle karşılaştırılarak o kişiye ait olduğunu onaylayan belgedir.

 

REFERANS BELGESİ: Yurt Dışına çıkacak üyelerimizin ilgili ülke Konsolosluğu'na vermeleri amacıyla düzenlenen belgedir. Firma hakkında detay bilgileri içermektedir.

 

SURET TASDİKİ : Odamızca çeşitli konularda verilmiş evrakların asıllarından fotokopi çekilerek çoğaltılması ve Oda onayı verilmesi işlemidir.

 

ÇEŞİTLİ KONULARDA VERİLEN BELGELER : Verilen belgelerin konuları arasında sanayici belgesi, bonservis tasdikleri, sınai tesisler, gayrimenkul değer tesbitleri yer almaktadır.

 

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ : Yeni kurulmakta olan şirket ve kooperatiflerin kururluş işlemlerinde, mevcut şirket ve kooperatiflerin ise çeşitli konulardaki talepleri ile ilgili üyelere danışmanlık hizmeti verilmektedir. Tüketici sorunlarında tüketici yasası çerçevesinde çözüm önerildi.Üyelerimizle ilgili olmayan şikayetler konularına göre Türk Standartları Enstitüsü'ne ya da Tüketici Hakem Heyetine aktarılması konusunda yönlendirici olunmaktadır.

 

RAYİÇ FİYAT TESPİTLERİ : Odamız üyelerinin talep ettikleri mallarla ilgili rayiç fiyat tespitleri yapılmaktadır.

 

ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ : Üyelerimizin yanlarında çalışan çıraklarının talepleri üzerine çıraklık sözleşmesi tasdik yapılmaktadır.

 

ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞMALARI : Oda olarak ihtiyaç duyulan konularda araştırma ve inceleme çalışmaları yaparak sonuçlarını kamuoyuna açıklamaktadır.

 

ALO TİCARET ODASI : 528 48 00 Numaralı telefondan "Alo Ticaret Odası" istendiğinde odamıza kayıtlı üyelerle ilgili olarak ticaret ve oda sicil numarası, işyeri adresi, telefon, faks numaraları, oda kayıt tarihi, şirket süresi, sermayesi, vergi dairesi ve numarası, iş konusu, şirket, müdür ve ortakları ile Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri bilgisayar kayıtlarımızdan temin edilebilir.

 

İHRACATLA İLGİLİ BELGELER

 

MENŞE ŞEHADETNAMESİ : İhraç edilen ürünlerin Türk menşeli olduğunu belgeleyen bir belgedir.Odamızdan onay alınmaktadır.

 

ATR-1 BELGESİ : Avrupa Topluluğu ülkelerine yapılacak mal ihracatı sırasında doldurulan ve malın serbest dolaşımda olduğunu kanıtlayan bir belgedir. İhracatçının üye olduğu Oda'ca onaylanmaktadır.

 

EUR-1 DOLAŞIM BELGESİ : EFTA üyesi ülkelere (İsviçre,Norveç,İzlanda,Lihtenştayn) ve ülkemizce serbest ticaret anlaşması imzalanan diğer ülkelere gönderilecek Türk İhraç ürünleri için ihracatçı firma tarafından doldurulmaktadır ve Oda'ca onaylanmaktadır.

 

KAPASİTE RAPORU : Odamız üyesi üretici firmaların bir yıllık üretim kapasitesi hesaplanarak belgelenmektedir. Belge 3 yıl geçerlidir.

 

TEKNİK KONTROL BELGESİ : İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü gereği buhar ve sıcak su kazanlarının, basınçlı kaplar ve kompresörlerin periyodik olarak kontrolü yapılmakta ve belge düzenlenmektedir.

 

İŞ MAKİNESİ TESCİLİ : Karayolları Trafik Yönetmeliği çerçevesinde tarım kesimi haricindeki özel ve tüzel kişilere ait iş makinaları tescili odamızda yapılmaktadır. Bu tescil belgesi ile karayoluna çıkış onayı alınmaktadır.