Anonim Şirket Şube Yeni Kayıt

Anonim Şirket Şubesi

 

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

2) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

3) Şube müdürü/müdürlerinin 2 şer adet fotoğrafları

4) Şube müdürü/müdürlerinin şube unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi (1 adet asıl - 1 adet fotokopi). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

5) Şube açılışına ilişkin; noter onaylı Yönetim Kurulu Şube Açılışı Kararı   (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

6) Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.