Anonim Şirket Adres Değişikliği

Anonim Şirket Adres Değişikliği

 

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Yönetim Kurulu Adres Değişikliği Kararı (1 asıl )

 

 

Not: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin GÜNCEL ADRESİNİ gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır.

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.