Kollektif ve Komandit Şirket Şube Kapanışı

Kollektif ve Komandit Şirket Şube Kapanışı

 

a) Dilekçe (sicil)

b) Dilekçe (oda)

b) Noter onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (1 asıl - 1 fotokopi)