Fas Yatırımları İmkanları

Fas Yatırımları İmkanları

Sayın Üyemiz;

İlgide kayıtlı yazıda, Fas Kalkınma, Yatırımlar ve İhracat Ajansı tarafından "Morocco Now" adı altında yatırım

ve ihracat markası lansmanı ile Fas'ta otomotiv, havacılık, tekstil ve gıda gibi öne çıkan sektörlere ilişkin

tanıtıcı broşürlerin Rabat Ticaret Müşavirliğimize iletilerek, Türk yatırımcıları ile işbirliği yapmaktan

memnuniyet duyulacağının bildirildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu broşürler ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Körfez Ticaret Odası

EK: Fas Yatırım İmkanları