Limited Şirket Şube İş Konusu Değişikliği

Limited Şirket Şube İş Konusu Değişikliği

 

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı  ( 1 asıl)

3) Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)

 
NOT: 
https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.