Limited Şirket Olağan Genel Kurul

GEREKLİ EVRAKLAR

TTK 617 İNCİ MADDESİ UYARINCA HER YIL YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DÜZENLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR.

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (1 asıl )

3) Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)

 

 

NOT: Genel kurulda tescil edilecek hususlar eklenirse tescil ve ilan edilir. Tescil edilecek husus yoksa sicil dosyasına alıkonulur.