İhale Durum Belgesi

İhale Durum Belgesi (G BEND'li)

4734 sayılı Kamu İhale kanunun 10 uncu madde dördüncü fıkrasının (g) bendi uyarınca mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belgedir.

(Dilekçe ile talep edilir.)

İhale Durum Belgesi (A-B BEND'li)

4734 sayılı Kamu İhale kanunun 10 uncu madde dördüncü fıkrasının (g) bendi uyarınca mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belgedir.

(Dilekçe ile talep edilir)