Anonim Şirket Şube Kapanış

Anonim Şirket Şube Kapanış

 

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe (Sicil)

2) Dilekce (Oda)

3) Noter onaylı Yönetim Kurulu Şube Kapanış Kararı (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.