Limited Şirket Şube Adres Değişikliği

Limited Şirket Şube Adres Değişikliği

 

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Noter onaylı   Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 asıl)

3) Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)

 
NOT: 
https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.