Tasfiye Sonu Kapanış

Tasfiye Sonu Kapanış

 

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe (sicil)

2) Dilekçe (oda)

3) Genel kurul toptantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 asıl - 1 fotokopi)

5) Hazır Bulunanlar listesi  ( 1 asıl – 1 fotokopi)

6) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (1 asıl – 1 fotokopi)

7) Yönetim Kurulu/Tasfiye Kurulu Gündem Kararı (1 asıl – 1 fotokopi)

8) Genel Kurul tarafından onaylanmış son ve kesin bilançosu (1 adet asıl) 

9) Tasfiye sonu mal beyanı (1 adet asıl)

NOT: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden kooperatif sözleşmesinde yazan tasfiye süreci (1 yıl veya 6 ay) beklenerek  fesih kararı alınabilir.


NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.