Olağan Genel Kurul

Olağan Genel Kurul

 

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Genel kurul toplantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre Genel Kurul Toplantı ve Müzakere defterine yapıştırılmalı) (1 asıl )

3) Hazır Bulunanlar listesi  ( 1 asıl)

4) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (1 asıl)

5) Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise yönetim kurulu görev taksimi ve kooperatifin temsil yetkili ne şekilde olacağına dair Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Kararı. (1 asıl)

6) Temsil ve İlzama yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin unvan altında imza beyannameleri (1 asıl). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

7) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve imzalanmış gündem kararı (1 adet asıl )


NOT: 
https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.