Limited Şirket Sözleşmesi Tadili

Limited Şirket Sözleşmesi Tadili

 

Şirket sözleşmesi değişikliğinin tesciline ilişkin başvuruda, müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir (TSY-92):

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 1 adet asıl )

3) Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.