Limited Şirket Şube Ünvan Değişikliği

Limited Şirket Şube Ünvan Değişikliği

 

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Noter onaylı  Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (1 asıl)

3) Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)

4) Merkez unvan değişikliği, Birleşme veya nevi değişikliğinin ilan edildiği Sicil gazeteleri veya ilan metinleri


NOT: 
https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.