Limited Şirket Tasfiye Başlangıç

Limited Şirket Tasfiye Başlangıç

 

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 104- Madde 86):

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe (sicil)

2) Dilekce (oda)

3) Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

3) Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

 

NOT-1: Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır (TTK-643; TTK-536) 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.