Anonim Şirket Şube Ünvan Değişikliği

Anonim Şirket Şube Ünvan Değişikliği

 

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2)
 Noter onaylı Yönetim Kurulu Şube Ünvan Değişikliği Kararı (1 asıl)

3) Merkez unvan değişikliği, Birleşme veya nevi değişikliğinin ilan edildiği Sicil gazeteleri veya ilan metinleri

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.