Ulusal Katkı Beyanı

Ulusal Katkı Beyanı

Facebook

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 28.04.2023 tarihli yazıda, Türkiye’nin taraf olduğu Paris Anlaşması hükümleri gereğince, Ulusal Katkı Beyanını, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Sekretaryası'na sunmakla yükümlü olduğu belirtilmektedir. Ülkemizin güncellenmiş Birinci Ulusal Katkı Beyanı hedefleri 15 Kasım 2022 tarihinde BMİDÇS 27. Taraflar Konferansı'nın Bakanlar Oturumunda ilan edilmiş olup; Nisan Ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası NDC siciline kaydedildiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda; 2015 yılında BMİDÇS'ye sunulan Niyet Edilmiş Ulusal Katkı Beyanı (INDC) referans senaryosuna göre, 2030 yılı için artıştan %41 oranında azalış ile 695 milyon ton CO2 eşdeğeri emisyon hedeflendiği ve tepe yılı olarak da 2038 yılı belirlendiği bildirilmiştir.

Bahis konusu güncellenmiş Birinci Ulusal Katkı Beyanının İngilizce metnine https://iklim.tobb.org.tr/index.php/dokuman/336-ulusal-katki-beyani-nisan-2023 linkinden ulaşılmakta olup, Türkçe metin ekte sunulmaktadır.