Tam Kapanma Konulu Genelge  ile ilgili sık sorulan sorular hakkında

Tam Kapanma Konulu Genelge ile ilgili sık sorulan sorular hakkında

Facebook

27.04.2021 TARİH VE 7576 SAYILI “TAM KAPANMA TEDBİRLERİ” KONULU GENELGEMİZE

İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru 16. Sigorta acentaları ve eksperleri sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat

kısıtlamasından muaf mıdır?

Cevap 16. Sigorta acentaları tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup

faaliyetlerine ara vermeleri gerekmektedir.

Tam kapanma dönemi içerisinde sigorta eksperleri sadece bir kaza durumunda ilgili ana

sigorta şirketince görev belgesi düzenlenmesi ve hasar güzergahı/zamanı ile sınırlı kalmak

kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacaktır. Bu kapsamda hasarla ilgili olarak

sokağa çıkacak olan sigorta eksperlerinin, denetimlerde ana sigorta şirketlerince düzenlenen

görevlendirme belgesi ve kurumsal kimlik kartını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ana sigorta şirketleri tarafından bu kapsamda düzenlenen görevlendirme belgelerinin bir

örneği eş zamanlı olarak Valilik/Kaymakamlıklar vasıtasıyla ilgili kolluk birimlerine

gönderilecektir.

Soru 17. Tarımsal araçların tamir bakım atölyeleri ile oto tamircileri sokağa çıkma

kısıtlamasından muaf mıdır?

Cevap 17: Tarımsal araçların tamir bakım atölyeleri ile oto tamircileri sokağa çıkma

kısıtlamasından muaf değildir. Tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması

süresince tarımsal üretim faaliyetlerinde kullanılan araçların tamir ve bakımlarını yerine

getiren tamir ve bakım atölyeleri ile oto tamircileri kapalı tutulacaktır.

Ancak üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından zorunlu durumların oluşması halinde

bu işyerleri, kısa süreli ve ilgili arızanın giderilmesi amacıyla kaymakamlığın/kolluğun bilgisi

dahilinde geçici olarak açılabilecek, çağrı üzerine ve sadece bahse konu arızanın giderilmesine

yönelik hizmet sunabileceklerdir.

Bu hizmeti sunmak amacıyla işyerlerine gelmek durumunda olan görevli kişiler, sadece bu

faaliyetlerle sınırlı olmak ve güzergah/zamanla uyumlu olmak kaydıyla sokağa çıkma

kısıtlamasından geçici olarak muaf olacaklardır.

Soru 18. 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak emekli maaş ve ikramiye ödemeleri

için emekliler bankalara gidebilecek mi?

Cevap 18: Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan

emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;

- Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,

2/4

- TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde

kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,

- Maaş ödemesinin yapılacağı Banka’nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,

- Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak,

kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişleri

sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka’nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede gelişgidiş yapmak için kullanmaları büyük önem taşınmaktadır.

Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere

salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin

koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli gerekli tedbirler alınması, açık

bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılması gerekmektedir.

Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış

saatlerinde esnemeye gidilebilecektir.

Soru 19. Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri hak sahiplerine nasıl

ulaştırılacak?

Cevap 19: Tam kapanma dönemi içerisinde 5-10 mayıs tarihleri arasında yapılacak olan gerek

engelli ve yaşlı aylıkları gerekse sosyal destek ödemelerinin salgınla mücadele koşullarına

uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, PTT Genel Müdürlüğü ve Valiliklerimizle

yapılan görüşmeler sonucunda PTT kart sahipleri ve banka hesaplarına aktarılacaklar olanlar

hariç olmak üzere;

- Engelli ve yaşlı aylığında 867.242,

- Sosyal destek ödemesinde ise 765.852,

hak sahibinin ödemelerinin evlerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve Aile ve Sosyal

Hizmetler Bakanlığınca kamuoyu ile paylaşılmıştır.

5-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek

ödemeleri kapsamında; PTT kartına ya da İban numarasına gönderilecek olanların haricindeki

toplam 1.633.094 hak sahibinin ödemeleri; valilerimizin koordinasyonunda ve Vefa sosyal

destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli

aracılığıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim şeklinde yapılacaktır.

Soru 20. Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında nasıl

davranmalılar?

Cevap 20: Tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak

hayvanlarını besleyecek olan vatandaşlarımıza mülki makamlar ile kolluk birimlerince gerekli

kolaylıklar sağlanacaktır.

3/4

Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar; ikametleri ile besleme noktaları arasındaki güzergahla

sınırlı kalmak, yapılacak besleme faaliyetini karşılayabilecek asgari kişi kapsamında kalmak,

kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde hayvan besleme faaliyetine dair güncel

fotoğraf/video çekimi görüntülerini sunmak veya sokak hayvanlarını beslemek için

götürdükleri malzemeleri göstermek gibi kurallara uymak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlaması

uygulanan günlerde ayrıca herhangi bir belge ibrazına gerek kalmaksızın faaliyette

bulunabileceklerdir.

Soru 21. Turkuaz basın kartı sahibi basın mensupları sokağa çıkma ve şehirlerarası

seyahatleri kısıtlamalarına tabi midir?

Cevap 21: Yürüttükleri kamusal görevin ivediliği göz önünde bulundurularak turkuaz basın

kartı sahibi olan basın mensupları kurumsal kimlik kartlarını ibraz etmek kaydıyla sokağa

çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasına tabi olmayacaklardır.

Gerek kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde gerekse şehirlerarası toplu taşıma

araçlarından biletleme aşamasında turkuaz basın kartı dışında ayrıca bir izin ya da belge

istenilmeyecektir.

Soru 22. Gezginci arıcılık faaliyetinde bulunanların şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?

Cevap 22: 03.04.2021 tarih ve 6202 sayılı Genelgemizde; Gezici arıcılıkla iştigal eden kişilerin,

şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarını

dezenfekte ettirmeleri, kendileri ile ilgili sağlık kontrollerini yapmış olmaları ve gittikleri

yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas etmemeleri kaydıyla faaliyetlerine kısıtlama

getirilmeyeceği belirtilmişti.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gezginci arıcılık

faaliyetinde bulunan kişilerin iller arası yer değişiklikleri sırasında İl/İlçe Tarım ve Orman

Müdürlüklerinden Arı Kayıt Sistemi (AKS) kayıt belgesi ile sevk belgesi almaları gerekmektedir.

Bu doğrultuda gezginci arıcıların, arıcılık faaliyetleri kapsamında yapacakları şehirlerarası

seyahatleri sırasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince düzenlenen AKS Kayıt Belgesi ile

sevk belgesinin varlığı halinde kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde ayrıca seyahat izin

belgesi istenilmeyecektir.

Aynı şehir içerisinde arı kovanlarının bulunduğu alanlara gidip gelmek isteyen arıcılara da AKS

kayıt belgesi, güzergah ve zaman kontrolü yapılarak izin verilecektir.

Soru 23. At yarışı organizasyonlarına katılmak amacıyla at sahipleri, antrenörler, seyisler ve

diğer çalışanların şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?

Cevap 23: At yarışları müsabakalarının icra edilmesine devam edildiğinden organizasyonun

yürütücüsü olan Türkiye Jokey Kulübü tarafından sadece zorunlu durumlar için düzenlenecek

görevlendirme belgesinin ibraz edilmesi kaydıyla at sahipleri, antrenörler ve seyisler, farklı

4/4

illerde düzenlenen organizasyonlara katılmak amacıyla şehirlerarası seyahat yasağından muaf

tutulacaktır.

Müsabakanın düzenlendiği zaman ve güzergah kısıtlamasına tabi olacak olan Türkiye Jokey

Kulübü tarafından düzenlenen görevlendirme belgelerinin bir örneği eş zamanlı olarak

Valilik/Kaymakamlıklar vasıtasıyla ilgili kolluk birimlerine gönderilecektir.