Mısır’a İhracatta Akreditif Uygulaması

Mısır’a İhracatta Akreditif Uygulaması

Facebook

Sayın Üyemiz,

Ekte bir örneği sunulan TOBB tarafından iletilen Ticaret Bakanlığı’na ait Kahire Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen, Aralık 2022 itibariyle söz konusu uygulamanın tamamen kaldırılacağı belirtilmekle birlikte, ihracatçı firmalarımızın işlemlerini yaparken ödemelerini garantiye almaları gerektiği de ayrıca vurgulanmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Körfez Ticaret Odası

EK: 

1- Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı

2- Mısır Merkez Bankası Açıklaması

3- Mısır Merkaz Akreditif Uygulaması Rehberi