Menşe ve Dolaşım Belgelerinde

Menşe ve Dolaşım Belgelerinde "Türkiye" İfadesinin Kullanımı

Facebook

Sayın Üyemiz;

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 28.06.2022 tarihli ve 75993584 sayılı yazısına atfen, Aşağıda bir örneği sunulan ilgide kayıtlı yazıda, elektronik ortamda veya manuel olarak düzenlenen menşe ve dolaşım belgelerinin ülkemiz isminin yazıldığı bölümlerinde, ülkemizin isminin yabancı dillerdeki karşılılığının yerine "Türkiye" şeklinde kullanılmasının gerektiği belirtilmektedir.

"Bilindiği üzere, 4 Aralık 2021 tarihli ve 31679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, “Türkiye” markasının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında, yabancı ülke ve örgütlerle yapılan faaliyet ve yazışmalarda ülkemizin isminin “Türkiye” olarak yazılması hususunda hassasiyet gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığımızca Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yapılan girişimler neticesinde ülkemizin isminin yabancı dillerdeki karşılıkları yerine “Türkiye” ibaresinin kullanımı hususu 2 Haziran 2022 tarihinde BM tarafından da onaylanmıştır.

Bu itibarla, ihracat kapsamında gerek elektronik ortamda gerekse manuel olarak düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerinin ülkemiz isminin yazıldığı bölümlerinde ülkemizin adının yabancı dillerdeki karşılıkları yerine "Türkiye" ifadesinin kullanılması gerekmektedir."

Saygılarımızla,

Körfez Ticaret Odası