Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları hakkında

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları hakkında

Facebook

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı'na aşağıdakilinkten ulaşabilirsiniz

http://www.kocaeli.gov.tr/kocaeli-il-umumi-hifzissihha-kurul-karari-2021-26