İşletme Değerlendirme Raporu Hakkında

İşletme Değerlendirme Raporu Hakkında

Facebook

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda, KOSGEB'den alınan bir yazıya istinaden; işletmelerin mevcut durumlarını, sektörünün gelişmini ve sektör içerisindeki konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlarına yardımcı olması amacıyla hazırlanan İşletme Değerlendirme Raporu'nun e-devlet üzerinden erişime açıldığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla İşletme Değerlendirme Raporu'nun (İDR); "İşletme Künye Bilgileri", "Genel Sıralama", "İnsan Kaynakları" , "Ar-Ge,Markalaşma" , "Verimlilik" , "İhracat"  ve "Finansman" olmak üzere yedi bölümden oluştuğu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun verilerinden hazırlandığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.