İnternet Alan Adı (İAA) Uyuşmazlıkları Hk.

İnternet Alan Adı (İAA) Uyuşmazlıkları Hk.

Facebook

Değerli Üyelerimiz;

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 07.08.2023 tarih ve 8593 sayısı ile Odamıza ilettiği yazıda;

TOBB iştiraki olarak faaliyet gösteren TOBB UYUM Arabuluculuk ve Çözüm Merkezi, .tr uzantılı internet alan adları için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uyuşmazlık çözüm merkezi olarak yetkilendirildiği bildirilmiştir.

Konu ile ilgili bilgi notu ve görsel içeren yazı ekte verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Körfez Ticaret Odası

EK: TOBB Uyum Bilgilendirme Notu