Güneş Enerji Santrallerinin İnşası Projesi İhale Dokümanı

Güneş Enerji Santrallerinin İnşası Projesi İhale Dokümanı

Facebook

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen, Sırbistan'ın Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı Kanunu'na dayanılarak, anılan ülkede batarya depolamalı yüksek kapasiteli güneş enerji santrallerinin inşası projesini gerçekleştirecek stratejik ortağın seçim prosedürünü belirleyen Karar'ın uygulanmasına yönelik Kararname'nin Resmi Gazete'de bildiriminin yapıldığı belirtilmektedir.

Yazıda, söz konusu Karar'ın uygulanmasına yönelik Kararnamenin kabul edilerek 14 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığı ve akabinde Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanlığı tarafından batarya depolamalı yüksek kapasiteli güneş enerji santrallerinin inşasına yönelik projede stratejik ortağın seçimine yönelik proje teklif çağrısında bulunulduğu ifade edilmektedir. Bununla beraber, mezkur proje teklif çağrısında, son başvuru tarihi 20 Eylül 2023 saat 10.00 olarak belirlendiği ve enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile yenilenebilir enerji sektörüne yönelik malzeme, ekipman ve yazılım tedarik eden firmaların bilgilendirilmesinin uygun olacağı ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, Sırbistan Hükümetince yayımlanan 2023-2025 Dönemi Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına İlişkin Teşvik Planı uyarınca üç yıllık dönem içerisinde 1.300 MW yenilenebilir enerji ihalesi (1.000 MW rüzgar ve 300 MW güneş) açılmasının planladığı bilgisi iletilmektedir.

Söz konusu yazıyla ilgili Kararname, ihale dokümanı ve 2023-2025 Dönemi Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına İlişkin Teşvik Planı ekte yer almakta olup, ilave bilgi için ilgili Ticaret Müşavirliği ([email protected]) ile temasa geçilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

EK: Güneş Enerji Santrallerinin İnşası Projesi İhale Dokümanı.pdf