Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) Tarafından Açılan İhale Hk.

Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) Tarafından Açılan İhale Hk.

Facebook

Sayın Üyelerimiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 27.12.2022 tarihli yazıda;

Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından, 60 E1 36ML niteliğinde yeni rayların temini için ihale açıldığı ve tahmini bütçesinin 55.440.000,00 (ellibeşmilyondörtyüzkırkbin) Fas Dirhemi (yaklaşık 5,29 Milyon Dolar) olduğu, ihaleye katılması için aday tarafından 831.600,00 (sekizyüzotuzbirbinnaltıyüz) Fas Dirheminin (yaklaşık 79.360,23 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği bildirilmektedir.

İhaleye ilişkin daha detaylı bilgi almak isteyen üyelerimizin Rabat Ticaret Müşavirliği ile ([email protected]) iletişime geçmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Körfez Ticaret Odası

EK: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı