Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Hibe Programı

Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Hibe Programı

Facebook

Sayın Üyemiz,

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonu hibe çağrısını duyurdu. Buna göre 81 ilde 1.560 şarj istasyonu kurulumu için sağlanacak toplam hibe miktarını da 300 milyon TL olarak açıklandı.

Yatırımdaki makine ve teçhizatta %60'a kadar hibe desteği sağlanacaktır. Ayrıca 120 kW ve üzeri ünitelerde ilave %20 ve şarj ünitelerinin asgari %25 yerli malı belgesine sahip olması durumunda da %20 daha ilave destek sağlanacaktır. Toplam yatırımda da destek oranı üst limiti %75 ve hibe üst limiti de 250.000 TL olarak belirlenmiştir.

• Destek kararı verilen Yatırım Projeleri kapsamında, kurulacak şarj ünitesi yatırımları için sadece makine ve teçhizat desteği verilir.

• Altyapı ihtiyacının olması halinde 30.000 TL’ye kadar % 30 oranında dağıtım trafosu için makine ve teçhizat desteği verilir.

 Kurulacak istasyonlar için asgari 90 kW gücünde ünite

• Her bir ünite, iki elektrikli araca aynı anda hizmet verebilecek şekilde en az iki hızlı şarj soketine sahip olmalıdır. (İkiden daha fazla sokete sahip ünite tercih edilmesi durumunda soket başı asgari 45 kW şarj kapasitesi gerekmektedir.)

• Yatırımcı tarafından bir ünitede kurulan hızlı şarj ünitesinin toplam gücü 120 kW ve üzerinde ise ilgili ünite için hak edilen destek miktarı % 20 oranında artırılır.  

• Şarj ünitelerinin asgari % 25’inin yerli malı belgesine sahip olması halinde, yerli malı belgeli makine ve teçhizata sağlanan destek tutarı % 20 oranında artırılır. 

• Yatırım Konusu özelinde kurulması istenilen 50 adet şarj ünitesi bulunmaktadır.

 Yatırımcı bu proje özelinde alabileceği azami proje destek tutarı ;

• 250.000 TL (ünite başına azami destek miktarı) X 50 adet ünite : 12.500.000 TL’dir. 

• Azami destek oranı % 60 olduğu için bu yatırım konusunda toplam yatırım bütçesi 20.833.333 TL’den düşük olması halinde azami destek miktarı da daha alt rakamlara düşecektir.

• Bununla birlikte şarj ünitelerinde kullanılan cihazların toplam gücü 120 kW ve üzerinde ise, ilgili ünite için hak edilen destek miktarı % 20 oranında artırılır. Bu durumda; ünite başına alınabilecek azami destek miktarı 250.000 TL’den % 20 fazla ödeme ile cihaz başına 300.000 TL olarak gerçekleşecektir.

• Yine bu şarj ünitelerinin asgari % 25’inin yerli malı belgesine sahip olması halinde, yerli malı belgeli makine ve teçhizata sağlanan destek tutarı % 20 oranında artırılır. Bu durumda; ünite başına alınabilecek azami destek miktarı 250.000 TL’den % 20 fazla ödeme ile cihaz başına 300.000 TL olarak gerçekleşecektir.

Başvuruda İstenecek Belgeler

- Yetkilendirme yazısı

- Yatırım planı

- Makine ve Teçhizat için proforma faturalar

- Teminat Mektubu (30 Eylül 2022 tarihine kadar geçerliliği bulunan 250.000 TL tutarında geçici teminat mektubu)

Proje süreleri, proje bitiş tarihi 15 Nisan 2023’ü aşmayacak şekilde belirlenir. 15 Nisan 2022 tarihi itibariyle yapılan yatırımlar Proje kapsamında kabul edilir.

Çağrı kapsamında, Proje Başvurularının en geç 15 Haziran 2022 tarihi sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir.

Bakanlığın Çağrı Duyurusu: https://sarjdestek.sanayi.gov.tr/cagri-duyurusu   

Saygılarımızla;

Körfez Ticaret Odası