Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik

Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik

Facebook

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza bildirildiği üzere ülke olarak taraf olduğumuz, Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi, (IPPC) kapsamında, zararlı organizmaların, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını önlemek üzere, ihracatçılarımızın mağdur olmamaları, ülkemiz ekonomisinin zarar görmemesi için şuan uygulamada olan 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik"in kaldırılacağı, yeni yönetmeliğin 25 Mayıs 2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazete' de yayınlandığı ve 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

İlgili ek "https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.phpadresinde "ISPM-15 Uygulamaları" başlığı altında yayınlanmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Körfez Ticaret Odası

Ek: Yönetmelik