7256 SAYILI YAPILANDIRMA BASIN DUYURUSU
7256 SAYILI YAPILANDIRMA BASIN DUYURUSU
7256 SAYILI YAPILANDIRMA BASIN DUYURUSU
7256 SAYILI YAPILANDIRMA BASIN DUYURUSU

7256 SAYILI YAPILANDIRMA BASIN DUYURUSU

Facebook

7256 SAYILI YAPILANDIRMA BASIN DUYURUSU

 

1-YAPILANDIRMA KAPSAMINA HANGİ BORÇLAR GİRMEKTEDİR?

2020/ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait ve kesinleşmiş olan;

       Sigorta primleri,

       Genel sağlık sigortası primleri

       İşsizlik sigortası primleri,

       İdari para cezaları,

       İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları,

       Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

       4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar,

yapılandırma kapsamındadır.

 

2-YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE SON BAŞVURU TARİHİ NE OLACAK?

 

Başvurular başlangıç                   17.11.2020

Sona erme                31.12.2020.

İlk taksitinin son ödemesi                01.03.2021

3-BAŞVURULAR NASIL VE NEREYE YAPILIR?

 

Başvurular;   e-sigorta,   e-devlet,   şahsen,    posta    yolları ile yapılabilir.

4-ÖDEMELERDE TAKSİT İMKANI VAR MI?

 

İkişer aylık dönemlerde 6 , 9, 12 veya 18 taksit imkani

 

5-PEŞİN ÖDEMENİN NASIL BİR AVANTAJI OLACAK?

 

Borç 01.03.2021 tarihine kadar peşin ödenirse          Yİ-ÜFE tutarının %90’ı

İki taksitle 30.04.2021’ e kadar ödenirse          Yİ-ÜFE tutarının %50’si

Silinecek.

 

 

6-YAPILANDIRMA NASIL BİR AVANTAJ SAĞLAYACAK?

- Konulan hacizler, ödemeler neticesinde kalkacak

 - Yapılandırılan borçlara haciz işlemi konulmayacak

 - 2 taksit ödendiğinde borcu yoktur yazısı alınabilecek

 - Belediyelere 120 ay, spor kulüplerine 36 ay taksit imkanı

 - GSS ile Ücretsiz Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Fırsatı

 - Elektronik ortamda başvuru imkanı.

 

7-İDARİ PARA CEZALARI İÇİN NASIL BİR YÖNTEM İZLENECEK?

 

-Borç Aslı' nın %50'si ve Gecikme Zammı Silinecek         kalan yarısının Üstüne Yİ-ÜFE Uygulanacak

         - Peşin Ödemede Yİ-ÜFE' nin %90'ı, 2 taksitte ödemede ise %50' si silinecek.

 

8-GENEL SAĞLIK SİGORTASI(GSS) BORÇLARI NASIL YAPILANDIRILACAK?

 

-Hiç gelir testi yaptırmamış olanlar, 31.03.2021’e kadar gelir testi yaptırıp sonuç yeşilkart çıkarsa GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.

- GSS prim borcu aslı 30.04.2021’e kadar ödenirse gecikme cezası ve zammı silinecek.

- GSS prim borçları yapılandırması için başvuru şartı aranmaz.

9-BAĞ-KUR İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

 

Son başvuru tarihi: 01.02.2020

Borç yapılandırılmazsa; 31.10.2020 den önceki borçlar silinecektir. Borcu bulunan hizmetler durdurulacaktır. Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 01.11.2020 tarihinde başlatılacaktır.

 

Kamuoyuna duyurulur,