KKYDP 14. Etap Destekleri

KKYDP 14. Etap Destekleri

Facebook

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 04.12.2020 tarih ve 34221550-045.01-10590 sayılı yazısında; Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamındaki %50 hibe desteği sağlayan 14. etap kırsal ekonomik altyapı yatırımları ile tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesine ilişkin 2020/24 ve 2020/25 no'lu tebliğlerin yayımlandığı ifade edilerek her iki tebliğe ilişkin bilgi notunun ekte sunulduğu bildirilmiştir.Sektör mensubu üyelerimize önemle duyurulur.